Radca prawnyAnita Sałek

Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańskupod numerem GD/GD/1954

anita.salek@radcagdansk.pl tel.: 695 64 24 23 ul. Słonimskiego 7/10
Garnizon
Gdańsk 80-280

Praktyka zawodowa

Reprezentuję klientów i udzielam porad prawnych we wszystkich rodzajach spraw przed sądami powszechnymi (z wyjątkiem spraw karnych) i sądami administracyjnymi. Prowadzę z sukcesem sprawy gospodarcze (o zapłatę), rodzinne (podział majątku, alimenty) i administracyjne.

Specjalizuję się w obsłudze prawnej przedsięwzięć z zakresu partnerstwa publiczno prywatnego, także w oparciu o Ustawę o partnerstwie publiczno prywatnym.

Od strony prawnej odpowiadałam i nadzorowałam przygotowanie, realizację i rozliczenie jednej z największych w Polsce inwestycji tego typu: zabudowę terenów przydworcowych w Sopocie i utworzenie tam obiektu użyteczności publicznej Sopot Centrum. Przedsięwzięcie warte jest ok. 100 mln zł.

Pracowałam w zespole prawników nadzorujących przygotowanie, realizację i rozliczenie Halowych Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce, które odbyły się w Sopocie w 2014 r.

Na co dzień konsultuję postępowania prowadzone w oparciu o Ustawę o zamówieniach publicznych.

>

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe

Pracuję jako prawnik od 2005 roku, a jako radca prawny od 2010 roku.
Prawa uczyłam się na studiach w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie (dziś to Uczelnia Łazarskiego), której wydział Prawa i Administracji uznany został za najlepszy wydział prawa na uczelni niepublicznej w Polsce (Dziennik Gazeta Prawna, lipiec 2016 r.).

Praktyki zawodowe odbywałam w warszawskich instytucjach i firmach prawniczych, m.in. Lovells (dziś to Hogan Lovells).

Szczegółową wiedzę z zakresu zarządzania projektami z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego zdobyłam na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Dzięki temu, że ukończyłam aplikację sądową (zakończoną egzaminem sędziowskim), ale zdecydowałam się na praktykę radcy prawnego (egzamin radcowski zdany przed Okręgową Izbą Radców Prawnych w Gdańsku) patrzę na prawo z kilku perspektyw. Moi klienci doceniają tę znajomość realiów polskiego wymiaru sprawiedliwości.